Przetarg nieograniczony. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Termin składania ofert:  07.08.2020 r. godz. 10.00 Nowy Termin: 17.08.2020 r. godz. 10.00

Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 30.06.2021 r.


Ogłoszenie BZP (numer 563789-N-2020 z dnia 17.07.2020 r.)

Ogłoszenie BZP _ zmiana (540142298-N-2020 z dnia 03-08-2020 r.)

SIWZ _ instrukcja dla Wykonawców (ost. akt. 21.07.2020 godz. 12.45) >> pdf doc

Zapytania: Patrz komunikat z dnia 03.08.2020 r.

Komunikaty:

  • (ost. akt. 21.07.2020 godz. 12.45) >> zaktualizowano dokumentację techniczną
  • (ost. akt. 31.07.2020 godz. 12.50) >> Z uwagi na dużą ilość zapytań i ich złożony charakter (zagadnienia techniczne, prawne) Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania najpóźniej do 03 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
  • (ost. akt. 03.08.2020 godz. 12.50) >> Zamawiający uwagi na dużą ilość zapytań, szeroki zakres zamówienia  i konieczność szerszej analizy wszystkich zagadnień informuje  o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17.08.2020 r. godz. 10:00. Odpowiedzi na zapytania będą się pojawić sukcesywnie na stronie internetowej Zamawiającego  do dnia 07.08.2020 r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA POBIERZ