Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 572447-N-2019 z dnia 11.07.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 11.07.2019 godz. 13.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 11.07.2019 godz. 13.30) >> pdf xls

Zapytania

BRAK

Komunikaty

BRAK