Kolejne nowoczesne rozwiązanie w Szpitalu

Możliwość wykonywania w szczególności planowych zabiegów operacyjnych uwarunkowana jest dostępnością jałowych materiałów oraz narzędzi zabiegowych, przygotowywanych przez Centralną Sterylizatornię. Dotychczas pewnym ograniczeniem w wydawaniu na Blok Operacyjny wysterylizowanych pakietów narzędzi był czas niezbędny do wykonania testów sprawdzających prawidłowość i skuteczność przebiegu procesu wyjałowienia.

Używany w Szpitalu system kontrolny wymagał ok. 5 godzin testowania, licząc czas od wyjęcia pakietu z autoklawu do odczytania wyniku. System taki nie pozwalał w obliczu aktualnych potrzeb na dalsze, istotne zwiększanie dziennej liczby zabiegów operacyjnych.

Problem ten został rozwiązany poprzez wprowadzenie nowego, niezwykle szybkiego systemu ampułkowych testów biologicznych, umożliwiających uzyskanie potwierdzenia sterylności już po 20 minutach i po tym czasie wydanie materiałów na potrzeby zabiegowe Bloku operacyjnego. Wdrożono takie rozwiązanie, ponieważ pomimo większej kosztochłonności w stosunku do rozwiązań typowych – zwiększa się „przepustowość zabiegowa” Oddziałów, łatwiej można zaplanować dzień zabiegowy oraz następuje skrócenie czasu pobytu Pacjentów w Szpitalu. System do szybkiej inkubacji wskaźników biologicznych dla Centralnej Sterylizatorni zakupiony został ze środków własnych ZOZ-u, a pierwsze uruchomienie miało miejsce 23 października br.