Szpital zakupi nowoczesny sprzęt medyczny

W poniedziałek 11 września zawarta została w siedzibie ZOZ-u umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności leczniczej w naszej jednostce. To efekt złożonego przez ZOZ wniosku do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na środki z funduszy WRPO 2014-2020.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego umowę sygnował Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Jacek Bogusławki. ZOZ w Wągrowcu reprezentował dr Przemysław Bury. W spotkaniu uczestniczyli również, obok pracowników Szpitala – Posłanka na Sejm RP p. Maria Janyska, Radny Sejmiku p. Henryk Szopiński, Starosta Wągrowiecki p. Tomasz Kranc, Prezydent Piły dr Piotr Głowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego p. Małgorzata Osuch.

Rozpoczynając spotkanie, Dyrektor ZOZ powiedział m.in.

„Szanowni państwo, w dniu dzisiejszym, za chwilę, zostanie zawarta umowa pomiędzy naszym ZOZ-em a Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, której przedmiotem jest sfinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności leczniczej w zmodernizowanym budynku głównym Szpitala w Wągrowcu”. To niezwykle dla nas ważny projekt, bowiem po zakończeniu rozbudowy i modernizacji budynku głównego Szpitala naturalnym, kolejnym etapem jest doposażenie oddziałów w nowoczesny najbardziej potrzebny w codziennej pracy sprzęt medyczny. Beneficjentami tego projektu będą Pacjenci. Pacjenci oddziału chirurgicznego wraz z blokiem operacyjnym, oddziału ginekologicznego oraz oddziału wewnętrznego.

Dla tej pierwszej jednostki ze środków programu zrealizowany zostanie zakup aparatu RTG typu ramię C (niezbędnego do zabiegów chirurgii urazowej i ortopedii – obecnie Szpital dzierżawi taki aparat), dwóch stołów operacyjnych (w tym specjalistyczny stół ortopedyczny), noża harmonicznego (dotychczas nie posiadaliśmy takiego urządzenia), respiratora anestezjologicznego oraz aparatu usg.

Oddział ginekologiczny doposażony zostanie w zestaw do histeroskopii zabiegowej (dotychczas posiadaliśmy zestaw diagnostyczny) oraz aparat usg z trzema głowicami oraz funkcją do badań Dopplerowskich.

Oddział Wewnętrzny otrzyma nowy, wysokiej klasy echokardiograf (ten, który posiadamy to już aparat ponad 10-letni), defibrylator z funkcją kardiowersji oraz wyposażenie stanowiska do centralnego monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

Doposażona zostanie także Pracownia Badań Endoskopowych, co pozwoli na uruchomienie diagnostyki chorób przewodu pokarmowego również dla pacjentów ambulatoryjnych. Dotychczas taka diagnostyka była wykonywana w naszym Szpitalu przy okazji hospitalizacji.

Zostanie również zakupiony sprzęt nieco mniejszego kalibru, ale także niezbędny do codziennej pracy: defibrylator, kardiomonitory, pompy infuzyjne automatyczne, aparaty ekg, łóżka bariatryczne, asystory i wózki do przewożenia pacjentów.

Wszystkie te zakupy służyć będą nie tylko podtrzymaniu obecnie realizowanego zakresu świadczeń dla Pacjentów, ale również stwarzają możliwość do jego poszerzenia, a mając na uwadze nowe obowiązki nałożone przepisami ustawy – dzięki temu wyposażeniu nasza jednostka najpewniej bez większych problemów uzyska w NFZ tzw. „autoryzację” .

Całkowita wartość projektu to 1.972.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1.676.200,00 zł (tj. 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych).