Dzień Ratownika Medycznego

22 czerwca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Ustawa ta wskazuje dzień 8 września jako Święto Ratownika Medycznego.

Zatem 8 września ratowniczki i ratownicy medyczni obchodzili po raz pierwszy swoje święto. Główne uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego odbyły się w Tychach. Wręczono przy tej okazji nowo ustanowione odznaczenia – Krzyże Bonum Pro Aliis.

Dzień Ratownika Medycznego na mocy art. 1 ust. 2 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych przypada co roku 8 września. Ratownik to „najmłodszy” zawód medyczny – jako taki istnieje od 17 lat.

Organizacji pierwszej ogólnopolskiej uroczystości obchodów Święta podjęło się Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, które jeszcze podczas prac w Sejmie nad projektem ustawy zgłosiło propozycję, aby właśnie dzień 8 września ustanowić Dniem Ratownika Medycznego.

Data 8 września symbolizuje uchwalenie przez Sejm 8 września 2006 roku Ustawy o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ta ustawa po raz pierwszy wskazała miejsce ratownika medycznego w systemie ochrony zdrowia i jego kompetencje.

Obchody Dnia Ratownika Medycznego odbyły się w piątek, 8 września w Tychach. Podczas uroczystości Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego otrzymało sztandar, a ponadto Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przekazało PTRM ambulans, który będzie służył do celów szkoleniowych i realizowania misji charytatywnych.

Odznaczenie „Krzyż Zasługi Bonum Pro Aliis” jest wzorowane na krzyżu rycerskim. Ramiona krzyża są wypełnione tłem granatowym, na których widnieje napis w kolorze antycznego złota Bonum Pro Aliis. Pomiędzy górnymi ramionami krzyża widnieją dwa gołębie symbolizujące tragiczne zdarzenie z 28 stycznia 2006 roku, do którego doszło w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów. Wydarzenie to było katalizatorem do powstania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w której po raz pierwszy w sposób kompleksowy opisano zawód i uprawnienia ratownika medycznego. Pomiędzy dolnymi ramionami krzyża został umieszczony wieniec upleciony z liści laurowych, przechodzący centralnie przez ramie krzyża. Wieniec ten symbolizuje zwycięstwo i szczególne wyróżnienie spośród środowiska wybitnych osób.

Z okazji Dnia Ratownika Medycznego, dyrekcja ZOZ w Wągrowcu składa serdeczne życzenia wszystkim osobom wykonującym ten tak potrzebny zawód – pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z pełnienia tak zaszczytnej misji udzielania pomocy wszystkim, którzy znaleźli się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

 

image