ZOZ w Wągrowcu wykonał ponad planowany poziom świadczeń PSZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazał informację na temat wykonania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach za okres I kwartału bieżącego roku. Wyniki te są istotne m.in. ze względu na wyliczenie ryczałtu PSZ na okres planowania 01.01-31.12.2023 r.

Z przyjemnością pragnę poinformować, że ZOZ w Wągrowcu – w stosunku do przyznanego przez NFZ poziomu finansowania świadczeń, w I kwartale bieżącego roku przekroczył zaplanowaną wielkość liczby świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskując 146,27% wykonania. To najlepszy wynik realizacji ryczałtu PSZ spośród wszystkich szpitali w Wielkopolsce. Osiągnięcie tak dobrego rezultatu było możliwe dzięki nie tylko wiedzy i doświadczeniu naszej kadry medycznej, ale również dzięki pełnemu rozwinięciu potencjału przyjęć wyremontowanych Oddziałów, doposażeniu Bloku operacyjnego w specjalistyczne instrumentarium (od stycznia wydatkowano na ten cel ze środków własnych ZOZ-u kwotę 118 tys. zł) oraz uzyskaniu pełnej efektywności obiegu materiałów sterylnych, co zapewnia nowoczesne wyposażenie Centralnej Sterylizatorni. Chcielibyśmy utrzymać podobny poziom przyjęć pacjentów w kolejnych okresach, co zarazem może się niestety wiązać z pewnym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej Szpitala (NFZ finansuje świadczenia do poziomu ustalonego „limitu”).

 

Naszym pacjentom dziękuję za okazane zaufanie i wybór Szpitala w Wągrowcu jako miejsca leczenia a pracownikom zespołów medycznych i wsparcia techniczno-administracyjnego dziękuję za ponadprzeciętny wysiłek i zaangażowanie, umożliwiające wykonanie wraz z początkiem roku tak dużej liczby wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

Poziom realizacji ryczałtu PSZ za okres I kwartału 2023 r. [PDF]