Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i ZRM oraz na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na:

  1. wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i ZRM,
  2. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2026 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie.

 

Szczegóły konkursu [PDF]

Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]