Szkolenie neurochirurgiczne

W minioną sobotę (25.02.br.) w godzinach przedpołudniowych odbyło się w naszym Szpitalu szkolenie teoretyczne wraz z częścią praktyczną dla lekarzy z zakresu małoinwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych. Uczestnikami szkolenia byli m.in. lekarze delegowani z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na co dzień pracujący w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa.

Warto przypomnieć, że do zasadniczych zadań statutowych ZOZ w Wągrowcu należy, obok udzielania świadczeń opieki zdrowotnych, również kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz podyplomowe kształcenie kadr medycznych. Walorem tego typu szkoleń jest nie tylko nabywanie i rozwijanie umiejętności praktycznych, ale także nawiązywanie relacji zawodowych i wymiana doświadczeń między ośrodkami specjalizującymi się w danych rodzajach zabiegów i operacji. Zmodernizowany Szpital w Wągrowcu stanowi obecnie bardzo dobrą bazę dla dydaktyki klinicznej.

Serdecznie dziękuję zespołowi dyżurnemu Oddziału Chirurgicznego oraz Bloku operacyjnego za przyjęcie naszych gości oraz organizacyjne wsparcie tego szkolenia.

dr Przemysław Bury