Nowi lekarze wzmacniają zespół Poradni NPL

Z początkiem stycznia bieżącego roku współpracę z Poradnią Nocnej i Świątecznej Pomocy ZOZ w Wągrowcu podjęło trzech lekarzy, absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Do zespołu lekarskiego dołączają:

 

– lek. Olga Olejniczak (rezydentka ginekologii i położnictwa)
– lek. Agnieszka Wojak (przygotowująca się do rozpoczęcia specjalizacji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych)
– lek. Oskar Wiśniewski (rezydent kardiologii).

 

Przypominamy, że „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna” to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

 

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • telefonicznie
  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

 

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni lekarza rodzinnego może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.