Oddział Chirurgiczny rozwija zakres działalności

Zakończenie działań remontowych i modernizacyjnych w obszarze Oddziału Chirurgicznego oraz potrzeba efektywniejszego wykorzystania infrastruktury nowoczesnego Bloku operacyjnego pozwalają  na rozwinięcie oferty leczniczej naszej jednostki.

Z przyjemnością informuję, że dotychczasowy zespół lekarzy chirurgów i ortopedów wzmocniony został kolejnymi osobami wysokiej klasy specjalistów, którzy będą w naszym Szpitalu wykonywać zabiegi z zakresu neurochirurgii dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.

Do grana lekarzy współpracujących z Oddziałem Chirurgii ZOZ w Wągrowcu dołączają:

dr n. med. Maciej Mielczarek – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2012). Specjalizację z zakresu neurochirurgii odbył w Klinice Neurochirurgii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy (2020). Doktoryzował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy pt. „Wyniki leczenia operacyjnego guzów przerzutowych do mózgu, w świetle zastosowania najnowszych technik operacyjnych” (2022). Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH) oraz Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów (EANS). Pan Doktor posiada duże doświadczenie w operacyjnym leczeniu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, urazów kręgosłupa, urazów  czaszkowo-mózgowych, a także urazów i guzów nerwów obwodowych.

dr n.  med. Mateusz Szylberg – absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (2012). W roku 2019 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ metylacji promotora genu metylotransferazy 06-metyloguaniny na rokowanie w glejaku wielopostaciowym”. Specjalizację w dziedzinie neurochirurgii odbywał w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy (egzamin z najlepszym wynikiem w kraju w roku 2020). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNCH) oraz regularnym uczestnikiem kursów doskonalących, zjazdów i konferencji. Pan Doktor specjalizuje się w leczeniu dyskopatii, bólu pleców, stenoz kanału kręgowego oraz operacyjnym leczeniem guzów rdzenia kręgowego.

dr n. med. Marcin Rudaś – ukończył Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (1998). Stopień doktora uzyskał w 2007 r. na podstawie dysertacji pt. „Wyniki leczenia metodą sterotaktycznej talamotomii chorych z drżeniem samoistnym”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Marek Harat. Specjalizację z neurochirurgii uzyskał w 2008 roku. Jest wykładowcą w Klinice Neurochirurgii i Neurologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Szpital Kliniczny nr 2 w Bydgoszczy. Pan Doktor specjalizuje się w zabiegach z zakresu neurochirurgii czynnościowej oraz wykonuje operacje neuroendoskopowe.

W imieniu zespołu medycznego Oddziału Chirurgicznego i Bloku operacyjnego oraz własnym serdecznie witam Panów Doktorów w naszym Szpitalu, życząc dalszego rozwoju zawodowego i naukowego, pomyślności oraz wyłącznie trafnych diagnoz i udanych zabiegów.

Powyższy zespół specjalistów posiada bogate i unikatowe doświadczenie kliniczne, uzupełniając ofertę naszego Oddziału Chirurgicznego o możliwość wykonywania rodzajów świadczeń dotychczas nigdy nie realizowanych. Wstępnej kwalifikacji do zabiegów dokonują lekarze Poradni Chirurgicznej ZOZ w Wągrowcu (dotyczy schorzeń przewlekłych – wymagane jest skierowanie od lekarza poz lub innego specjalisty) – ul. Kościuszki 53, tel. 67 26 81 517.

Aktualnie w Oddziale Chirurgicznym zadania ordynacji podstawowej wykonuje czterech lekarzy specjalistów chirurgów, wspomaganych przez czterech specjalistów ortopedii i traumatologii (dwa dni operacyjne w tygodniu) oraz trzech neurochirurgów (jeden dzień operacyjny, docelowo – dwa dni operacyjne w tygodniu). Tym samym liczba wykonywanych przez lekarzy Oddziału zabiegów i operacji wzrośnie do ok. 120 miesięcznie.

Wykonanie tak znaczącej liczby przyjęć Pacjentów będzie możliwe również dzięki zakończonemu właśnie remontowi Centralnej Sterylizatorni i jej wyposażeniu w nowe urządzenia o większej niż dotychczas zdolności do przygotowania niezbędnych sterylnych zestawów narzędzi operacyjnych. Zakup wyposażenia sfinansowany został z pozyskanych przez Dyrekcję Szpitala środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

Na zdjęciach poniżej: dr n. med. Maciej Mielczarek przygotowujący zespół Bloku Operacyjnego do pierwszego zabiegu, który odbył się  14 stycznia br.