Ambulans w barwach Szpitala

Ambulans przekazany Szpitalowi przez Wojewodę Wielkopolskiego zgłoszony został do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pojazdem tym dotychczas dysponował Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i był on wykorzystywany w byłym szpitalu tymczasowym MTP jako ambulans transportu wewnętrznego.

Pojazd, o niewielkim przebiegu poniżej 1600 km, przybrał barwy naszej jednostki, i po doposażeniu przez Szpital do wymaganego standardu ambulansu typu C – zostanie przekazany do służby jako karetka systemowa „P” (miejsce stacjonowania – Wągrowiec).

Składam raz jeszcze serdeczne podziękowanie Panu Wojewodzie Michałowi Zielińskiemu za dostrzeżenie naszych potrzeb, przychylność i podjęcie decyzji o przekazaniu tego tak potrzebnego pojazdu, który przez najbliższe lata zapewni możliwość sprawnego i pewnego dojazdu do miejsc zdarzeń wypadkowych oraz nagłych zachorowań na terenie powiatu wągrowieckiego i niesienia kwalifikowanej pomocy medycznej.

Przy tej okazji dziękuję również pracownikom ZOZ-u, począwszy od Pań z zespołu utrzymania czystości, które wykonały tytaniczną pracę po przekazaniu pomieszczeń przez ekipy techniczne, po kierowników sekcji i działów, które to wszystkie osoby przyczyniły się do tego, że  przekazanie zmodernizowanego obiektu Szpitala w dniu 28 października br. stało się  uroczystością przez wszystkich naszych zaproszonych gości ocenioną z najwyższym uznaniem. Jest mi niezwykle miło, że mogę współpracować z tak zaangażowaną i oddaną sprawom Szpitala kadrą.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

Ambulans_2022_1 Ambulans_2022_2

Ambulans_2022_3 Ambulans_2022_4

Ambulans_2022_5 Ambulans_2022_6 Ambulans_2022_7 Ambulans_2022_8 Ambulans_2022_9