Wyróżnienie dla Krwiodawcy

Pan Ryszard Konopiński z Wągrowca oddaje honorowo krew od 2005 roku. Z tego tytułu został odznaczony przez Ministra Zdrowia wyróżnieniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” może zostać nadana Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Wyróżnienie nie zostaje przyznane z urzędu – krwiodawca winien złożyć stosowny wniosek w tej sprawie do Oddziału Rejonowego PCK. Odznakę i Tytuł nadaje minister zdrowia na podstawie przepisów ustawy o publicznej służbie krwi.
To zaszczytne wyróżnienia wręczył 20 października br. w siedzibie Szpitala dr Przemysław Bury, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w obecności p. Jana Maćkowiaka, prezesa PCK w Wągrowcu. Panu Ryszardowi składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia pomyślności i zdrowia.

 

P740_001