Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz z Punktem Przyjęć

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz z Punktem Przyjęć w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2025 r.

Oferty należy składać do dnia 30.09.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]