Komunikat dotyczący szczepień Sars-COV-2

Komunikat nr 28 Ministra Zdrowia
w sprawie realizacji szczepień przypominających przeciw COVID-19
w Narodowym Programie Szczepień.

Minister Zdrowia informuje, że od dnia 16 września 2022 r. w punktach szczepień będą
dostępne szczepionki mRNA o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron1
stosowane wyłącznie w realizacji szczepień przypominających.
Szczepienia drugą dawką przypominającą będą wykonywane szczepionką o
zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron.
Możliwość stosowania szczepionek o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron
w przypadku podania pierwszej dawki przypominającej jest uzależniona od dostępności
do szczepionki w punkcie szczepień.
Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. COVID z dnia 9.09.2022 r. oraz ze stanowiskiem
Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 14.09.2022 r. opartym na wspólnym
stanowisku z dnia 6 września 2022 r. Europejskiej Agencji Leków (European Medicines
Agency, EMA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), na temat szczepień
przypominających szczepionkami zaktualizowanymi dla wariantu Omikron, szczepionki
te mogą być stosowane jako dawki przypominające u osób które ukończyły 12 r.ż. z
zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego odstępu od szczepienia podstawowego
lub podania dawki przypominającej.

Uwaga! Szczepienia drugą dawką przypominającą zaleca się dla wszystkich osób,
które ukończyły 12 r.ż. i otrzymały co najmniej przed trzema miesiącami pierwszą
dawkę przypominającą.

UWAGA! Ulega skróceniu z 4 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany
minimalny odstęp podania drugiej dawki przypominającej od pierwszej dawki
przypominającej.

Informacje dodatkowe:
– priorytetowo szczepieniami przypominającymi powinny być objęte osoby: które
ukończyły 60 lat, ukończyły 12 lat z zaburzeniami odporności, ukończyły 12 lat z
chorobami przewlekłymi obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 lub
pogorszeniem choroby przewlekłej; personelu medycznego mającego bezpośredni
kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym lub narażonego na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2,
– w przypadku dostępności różnych preparatów mRNA, jako dawka przypominająca
powinna być wybrana szczepionka o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron,
– w sytuacji, jeżeli zaktualizowany preparat do szczepień przypominjących jest
niedostępny należy użyć szczepionkę oryginalną Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub
Spikevax (Moderna) w połowie dawki, wybierając preferencyjnie preparat, którym
zrealizowano szczepienie podstawowe lub pierwszą dawkę przypominającą,
– w pierwszym szczepieniu przypominającym mogą być wykorzystywane szczepionki
zaktualizowane z wariantem Omikron*, jak i szczepionki oryginalne mRNA, Nuvaxovid i
Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Cilag International NV) **.
(*w przypadku dostępności do szczepionki w punkcie szczepień do szczepień pierwszą dawką
przypominającą, **zalecane podanie w przypadku konieczności kontynuacji szczepienia ze względu na
indywidulane wskazania pacjenta)
– szczepienie dawką przypominającą ozdrowieńców należy realizować w odstępie co
najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2,
– jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zarówno szczepienia
podstawowego jak i dawki przypominającej) należy podać co najmniej dwa tygodnie
przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin
wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub
planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu
klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,

– osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 5 dawek
szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej
odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego
przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia
dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-
19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),
– nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na
szczepienie,
– na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać
zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
– przed podaniem kolejnej dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny
stan zaszczepienia pacjenta,
– niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego,
należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA co najmniej 3 miesiące od ostatniego
szczepienia,
– skierowanie na szczepienia przypominające są wystawiane z zachowaniem odstępu
(minimum 90 dni) automatycznie przez system,
– w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na szczepienie
przypominające lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić eskierowanie
na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia oceniając
odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 90 dni) oraz wiek pacjenta.

Pełna wersja komunikatu [PDF]