Nabór kandydatów do pracy na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, w związku z planowanym uruchomieniem w pełnym zakresie funkcjonalności rozbudowanego budynku głównego Szpitala, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku:

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych

Oczekiwane kwalifikacje i kompetencje:
– wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane inżynierskie
– minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w jednostkach publicznej ochrony zdrowia,
– znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego,
– doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących inwestycji oraz eksploatacji i utrzymania infrastruktury technicznej budynków,
– doświadczenie w procesie zakupu, serwisowania i napraw aparatury medycznej,
– gotowość do objęcia obowiązków osoby kontaktowej na potrzeby KSC, obsługi incydentów oraz współpracy z właściwym CSIRT,
– brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz brak wpisu do rejestru osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
– dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Aplikacje należy przesyłać do dnia 15 września br. na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl
Dodatkowe informacje na temat formy zatrudnienia, warunków pracy, zakresu obowiązków oraz wynagrodzenia można uzyskać telefonicznie, w dni robocze w godz. 10.-12.00, nr kom. 603 152 203.