Zadanie inwestycyjne – odbiory budowlane

W dniu 11 sierpnia br. zespół Inspektorów nadzoru ZOZ w Wągrowcu dokonał od Generalnego Wykonawcy odbioru części zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę oraz rozbudowę budynku głównego Szpitala – Etap II. Zakres odbioru obejmował dach budynku oraz piętro IV, gdzie zlokalizowany jest obecnie Oddział Wewnętrzny. Sprawdzono zgodność wykonanych prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami obowiązującego prawa (m.in. p.poż, energetycznego). W wykonanych robotach nie stwierdzono istotnych wad. Po usunięciu drobnych niedoskonałości wykonawczych pomieszczenia zostaną przekazane do użytku zespołowi medycznemu oraz pacjentom.
Oddział Wewnętrzny, dzięki zakończeniu prac remontowych i modernizacji, dysponuje aktualnie piętnastoma salami chorych oraz salą izolacyjną i separacyjną, co daje możliwość przyjęcia do 37 pacjentów (plus trzy miejsca rezerwowe, tzw. dostawki), głównie w salach dwu i trzyosobowych, z wygodnym dostępem do zaplecza sanitarnego. Łączna powierzchnia użytkowa Oddziału wynosi obecnie 797,25 m2 (134,74 m2 w części nowo dobudowanej oraz 662,51 m2 w części wyremontowanej).

Protokół odbioru Etap II sierpień 2022 [PDF]

Oddział Wewnętrzny – wykaz pomieszczeń [PDF]