Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego O. Dziecięcym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na:
1. wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Dziecięcym oraz udzielanie świadczeń lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz Punktem Przyjęć i w Oddziale Noworodkowym

2. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz z Punktem Przyjęć i w Oddziale Noworodkowym

– w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2025 r.

Oferty należy składać do dnia 20.05.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

 

Szczegółowe warunki konkursu [PDF]