Nowa szczepionka przeciw COVID-19

unknown

Od 1 marca bieżącego roku, po dokonaniu naukowej oceny przez Europejską Agencję Leków, będzie dostępna również w naszym kraju szczepionka Nuvaxovid. Fiolka preparatu zawiera 10 dawek po 0,5 ml. W każdej dawce znajduje się 5 mikrogramów białka S wirusa SARS-CoV-2 i adiuwant Matrix-M. Składnik białkowy szczepionki jest wytwarzany metodą rekombinacji DNA przy użyciu systemu ekspresyjnego bakulowirusa w linii komórek owadzich Sf9, pochodzącej z komórek gatunku Spodoptera frugiperda. Preparat otrzymuje się metodą wykorzystaną już wcześniej w produkcji kilku szczepionek stosowanych powszechnie od wielu lat przed pandemią SARS-CoV-2 (np. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby [WZW] typu B lub ludzkiemu wirusowi brodawczaka [HPV]).  Podobnie jak pozostałe zarejestrowane w UE preparaty przeciwko COVID-19, Nuvaxovid jest szczepionką „nieżywą”, tj. nie zawiera zdolnych do replikacji wirusów SARS-CoV-2.

Nuvaxovid jest preparatem zatwierdzonym do stosowania u osób dorosłych:

– w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,

– jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,

– w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

 

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia.

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5. miesięcy.

Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami nowej generacji (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa – są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

Nuvaxovid CHPL 2022 [PDF]