Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii gotowy do przyjęć w nowej lokalizacji

W godzinach przedpołudniowych 18 lutego br. w sposób uroczysty a zarazem bez zbędnego rozgłosu, w nielicznym gronie ze względu na reżim sanitarny, oficjalnie zespołowi medycznemu przekazany został do użytku Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Oddział obecnie mieści się na III piętrze w części nowo dobudowanej, i tak jak dotychczas zabezpiecza gotowość przyjęć na czterech w pełni wyposażonych stanowiskach intensywnej terapii (w tym jedno tzw. izolacyjne – wydzielone dla pacjenta chorego zakaźnie). Jak stwierdził Dyrektor ZOZ-u w słowie wprowadzającym, „przecięcie wstęgi i przekroczenie progu Oddziału w nowej lokalizacji jest swoistym przejściem jego infrastruktury z rzeczywistości wieku XX – w wiek XXI”. Starosta Wągrowiecki, reprezentując społeczność lokalną, podkreślił w swoim wystąpieniu fakt wspierania działalności szpitala od samego początku istnienia samorządu powiatowego oraz potrzebę istnienia i dalszego rozwoju naszej jednostki.
Oddział spełnia obecnie nie tylko wszystkie warunki techniczne oraz organizacyjne wynikające z przepisów, ale również określony dla jednostek ochrony zdrowia „Standard Dostępności Szpitali – Dostępność Plus”. Dzięki wybudowaniu dodatkowego szybu i uruchomieniu windy przelotowej zapewniona została bezpośrednia, szybka i bezkolizyjna komunikacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Blokiem Operacyjnym, Blokiem porodowym, Pracownią KT oraz pozostałymi oddziałami Szpitala. Wszystkie wydzielone obszary Oddziału zostały odpowiednio wyposażone i są przygotowane do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje pacjentów w najcięższym stanie zdrowia. Zapewnia możliwość ciągłego przyłóżkowego monitorowania temperatury ciała, ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną i inwazyjną, ośrodkowego ciśnienia żylnego, pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i ciśnienia wewnątrzczaszkowego, pomiaru rzutu serca, pulsoksymetrii, kapnometrii. Zespół medyczny Oddziału przygotowany jest do prowadzenia przedłużonej wentylacji płuc z użyciem respiratora, ciągłego leczenia nerkozastępczego, wykonywania wziernikowania dróg oddechowych (bronchofiberoskopii), defibrylacji, kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca. Pacjenci Oddziału mają zapewniony na miejscu dostęp do diagnostyki rtg oraz usg.

Ze względu na przepisy wynikające z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz trwający stan epidemii koronawirusa, Dyrektor ZOZ-u jako organ odpowiedzialny i uprawniony nie wyraził zgody na udział w spotkaniu szerszego grona osób nie będących pracownikami Szpitala, w tym przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. Zważając na konieczność minimalizowania ryzyka epidemicznego, ograniczony został czas spotkania, zrezygnowano z części kafeteryjnej a pomijając pracowników ZOZ-u w spotkaniu uczestniczyły tylko trzy inne osoby.

 

un1 un2 un3 un4 un5 un6 un7 un8 un9 un10 un11 un12 un13 un14 un15 un16 un17 un18 un19 un20 un21 un22 un23 un24 un25