I Etap zadania inwestycyjnego zakończony

W pierwszym dniu lutego br. odbyło się komisyjne przekazanie Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę ukończonych prac budowlanych i remontowych w zakresie obejmującym Etap I oraz cześć Etapu II zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu”. Odbiór prac poprzedzony został pozytywnymi opiniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

W budynku głównym Szpitala w dalszym ciągu trwają prace remontowe (parter) oraz wykończeniowe (m.in. III piętro – przyszła lokalizacja Oddziału Dziecięcego). Ze względu na sytuację epidemiczną, ZOZ w Wągrowcu w dalszym ciągu zabezpiecza możliwość hospitalizacji dla pacjentów zakaźnych, co wstrzymuje możliwość przekazania ekipom budowlanym wykorzystywanej na ten cel części budynku. Alokacja tzw. „oddziału covidowego” w inne miejsce – ze względu na schemat rozprowadzenia instalacji tlenu medycznego w budynku – nie jest niestety możliwa.

 

dr Przemysław Bury

Protokół odbioru – Etap I (Luty 2022) [PDF]

CP1140309CP1140310CP1140311CP1140312CP1140313CP1140314CP1140315CP1140317CP1140319CP1140320CP1140321CP1140322CP1140323CP1140324CP1140325CP1140327CP1140328