Harmonogram pracy Punktu pobrań COVID-19

W związku ze zwiększoną liczbą wystawianych skierowań na pobranie materiału biologicznego w celu wykonania testu diagnostycznego COVID-19, uprzejmie powiadamiam o zmianie harmonogramu czasu pracy działającego przy ZOZ w Wągrowcu Punktu pobrań. Obecnie osoby skierowane mogą zgłaszać się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.30-9.30.

Podobnie jak to miało miejsce dotychczas, osoby skierowane na wykonanie testu muszą przed udaniem się do Punktu pobrań dokonać rejestracji telefonicznej – kom. 693 008 893. Zlecając wykonanie testu w kierunku koronawirusa, lekarz rodzinny podaje pacjentowi kod. Jeśli pacjent, przed udaniem się na wymaz, zadzwoni do Punktu pobrań i poda swoje dane z kodem, znacznie skróci to całą procedurę pobierania wymazu. Jeżeli otrzymaliście Państwo wiadomość sms z proponowanym miejscem i godziną wykonania wymazu, to informację taką należy traktować jako orientacyjną, i wymaga ona również bezpośredniego, telefonicznego potwierdzenia w Rejestracji Punktu pobrań.

Przed pobraniem należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Wybierając się do Punktu, należy unikać środków transportu zbiorowego. Po wykonaniu badania wynik pojawi się na Internetowym Koncie Pacjenta. Poinformuje o nim także lekarz POZ.

Proszę pamiętać, że otrzymując zlecenie na test, nastąpi automatyczne objęcie kwarantanną. Pozytywny wynik testu zmienia kwarantannę na izolację domową. Negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu