Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym wraz z Punktem Przyjęć i w Poradni Chirurgicznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym wraz Punktem Przyjęć i w Poradni Chirurgicznej od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegóły konkursu [PDF]

Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]