Nowy zespół lekarski w Oddziale Wewnętrznym

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego od 1 września br. w Oddziale Wewnętrznym obowiązki przejął nowy zespół lekarski. W czasie ordynacji podstawowej opiekę nad pacjentami sprawuje zespół czterech specjalistów. Nowym Kierownikiem Oddziału został lek. Łukasz Popczyński. Pan doktor ukończył poznańską uczelnie medyczną. W roku 2002 uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie choroby wewnętrzne, a ponadto w roku 2009 – w dziedzinie hipertensjologia. Pan doktor posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w kierowaniu oddziałem szpitalnym i liczne sukcesy na tym polu. Zawodowe zainteresowania Pana doktora obejmują w szczególności problemy zdrowotne osób z nadciśnieniem tętniczym i bardzo wysokim ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Pasją Pana doktora jest historia najnowsza, szczególnie okres II wojny światowej, a także aktywne fizycznie spędzanie wolnego czasu (kolarstwo, treningi biegowe).

Równie doświadczonym lekarzem jest Pani doktor Katarzyna Chmielewska, absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizację w chorobach wewnętrznych uzyskała w 2006 roku, a w 2010 roku drugą – w zakresie reumatologii. Pani doktor zawodowo w szczególności interesuje się problematyką chorób układowych tkanki łącznej i schorzeniami zapalnymi stawów oraz możliwościami ich leczenia z wykorzystaniem leków biologicznych (rekombinowanych) o działaniu immunosupresyjnym. Poza medycyną Pani doktor interesuje się zagadnieniami z pogranicza współczesnej fizyki kwantowej i neuropsychologii, które w odmienny sposób od dotychczasowego wyjaśniają fenomeny ludzkiej świadomości, uwagi i woli.

Pan Maciej Przyborski studia lekarskie ukończył w Poznaniu. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał w 2013 roku. Zawodowo szczególnie bliskie są mu zagadnienia elektrofizjologii serca oraz diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Pan doktor posiada kompetencje i duże doświadczenie w zakresie wykonywania badań ECHO serca, EKG metodą Holtera oraz kardiowersji. Poza pracą zawodową Pan doktor jest znawcą i fanem muzyki zespołów heavy metalowych oraz rocka progresywnego.

Pani Viktoria Syrotenko uzyskała dyplom lekarza w Donieckim Państwowym Uniwersytecie Medycznym oraz w roku 2007 specjalizację w dziedzinie medycyny profilaktycznej i higieny. W roku bieżącym uzyskała potwierdzenie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Jej celem zawodowym jest podjęcie formalnego szkolenia w Oddziale i uzyskanie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. W wolnych chwilach Pani doktor pogłębia swoje zainteresowania malarstwem wschodniej kultury nowożytnej z perspektywy ikonologii.

Ponadto pracę Oddziału wspierać będą dyżurowo: Natalia Maćkowiak (lek. specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii), Luiza Głuszek-Orzechowska (lek. specjalista chorób wewnętrznych), Zbigniew Chmielewski (lek. specjalista chorób wewnętrznych, geriatra), Jędrzej Olech (lek. specjalista chorób wewnętrznych), Dariusz Igliński (lek. specjalista medycyny rodzinnej), Wojciech Bochyński (lekarz rodzinny) oraz będący w trakcie szkolenia specjalizacyjnego: lek. Anna Kurzepa i lek. Piotr Zielecki.

Rozpoczynając kolejny etap działalności Oddziału Wewnętrznego, Zarząd Szpitala wyraża głębokie podziękowanie Pani dr Luzie Domagale, która w okresie minionych trzech lat kierowała i zarządzała Oddziałem, zapewniając w sposób nieprzerwany możliwość przyjęć i leczenia pacjentów. Szczególnie w okresie stanu epidemii był to dla całego zespołu lekarsko-pielęgniarskiego czas niezwykle wytężonej pracy i poświęcenia. Pani Doktor składamy życzenia pomyślności, zdrowia oraz wykonywania – tak jak dotychczas – swojego powołania zawodowego z niesłabnącą pasją i pełnym oddaniem dla zdrowia pacjentów.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

CP1140228

Od lewej: lek. M.Przyborski, lek. K.Chmielewska, lek. Ł.Popczyński, lek. V.Syrotenko.