Zakończono przyjmowanie zgłoszeń – szczepienia SARS-CoV-2.

Z dniem 14 stycznia br. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – jako szpital węzłowy –  zakończył przyjmowanie zgłoszeń osób uprawnionych do szczepień przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 w ramach tzw. Etapu 0.

Osoby uprawnione mogły dokonać zgłoszenia osobiście, tj. bezpośrednio w administracji Szpitala, telefonicznie lub drogą mailową. Niezbędnym potwierdzeniem zgłoszenia było prawidłowe wypełnienie i podpisanie  „Zgłoszenia osoby uprawnionej do otrzymania szczepienia” oraz „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”. Osoby, które pomimo wyrażenia chęci zaszczepienia się, nie dopełniły obowiązku udokumentowania zgłoszenia we wskazanym terminie – nie zostaną poddane kwalifikowaniu do szczepienia w naszej placówce. Zgodnie z informacją przekazana przez Ministerstwo Zdrowia (do pobrania poniżej) osoby takie będą mogły zapisać się na szczepienie później – w wybranym populacyjnym punkcie szczepień lub w punkcie szczepień szpitala rezerwowego. Szpital rezerwowy w Poznaniu, działający na MTP, rejestruje do szczepień osoby z „grupy 0” posiadające PWZ telefonicznie: (61) 869 20 15, (61) 869 20 13 lub mailowo na adres szczepienia@skpp.edu.pl

Także 14 stycznia br. minął termin zgłaszania do szpitala węzłowego pracowników medycznych i niemedycznych uprawnionych podmiotów zewnętrznych przez ich pracodawców. Zgłoszenie grupowe osób uprawnionych winno być dokonane elektronicznie, poprzez stronę gabinet.gov.pl (lista nr PESEL przekazana przez arkusze Excel) lub poprzez formularz on-line znajdujący się pod adresem szczepieniakadry.rcb.gov.pl

Aktualnie oczekujemy na przekazanie wykazu osób uprawnionych do szczepienia, którzy zostali zgłoszeni przez swoich pracodawców za pośrednictwem platform cyfrowych i wskazali ZOZ w Wągrowcu jako wybrany szpital węzłowy. Uwzględniając zgłoszenia osobiste i bezpośrednie do Szpitala (potwierdzone pisemnie) – odnotowano liczbę 665 osób. Do 15 stycznia br. pierwsze podanie szczepionki otrzymało 349 osób, w tym 171 pracowników ZOZ-u (m.in. 70 pielęgniarek, 18 lekarzy, 14 ratowników medycznych, 37 osób wykonujących inne zawody medyczne, 3 studentów medycyny).

Dotychczas, w związku z prowadzoną akcją szczepień, wszystkie otrzymane fiolki preparatu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co oznacza, że nie zaistniała potrzeba utylizacji choćby jednej dawki szczepionki.

 

Koordynator ds. szczepień – lic. Wioleta Burzak

 

Informacja Ministerstwa Zdrowia ws. szczepień [PDF]

Komunikat WOW NFZ – Narodowy Program Szczepień Przeciw COVID-19 [PDF]