Testowanie przesiewowe nauczycieli klas I-III

W uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną od 11 stycznia br. ZOZ w Wągrowcu realizować będzie testowanie nauczycieli klas I-III oraz personelu pomocniczego szkół podstawowych oraz specjalnych w kierunku rozpoznania infekcji koronawirusem (badanie nie jest obowiązkowe).

Nauczycieli oraz personel pomocniczy zgłoszony do wymazów przez placówki oświatowe zapraszamy do stawienia się w punkcie pobrań COVID-19 na terenie ZOZ-u zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez PSSE w Wągrowcu. Przed przybyciem należy przygotować się w następujący sposób – minimum 2 godziny przed badaniem:

nie spożywaj posiłków

nie pij

nie żuj gumy

nie płucz jamy ustnej i nosa (zatok)

nie myj zębów

nie przyjmuj leków

nie pal papierosów.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego (dodatniego), należy postępować zgodnie z zaleceniami (do pobrania poniżej).

Zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Zdrowia, Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – jako tzw. szpital węzłowy – kontynuuje także szczepienia osób uprawnionych przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem koronawirusem. Na dzień dzisiejszy zakończono szczepienie pierwszą dawką pracowników ZOZ-u (niemal 150 osób). Szczepienia pozostałych zgłoszonych osób są w toku. Ze względu na niską trwałość preparatu szczepionki, Punkt szczepień otrzymuje liczbę dawek, umożliwiającą w ciągu tygodnia wykonanie do 180 podań.

Przypominamy, że do realizowanego przez Szpital szczepienia w tzw. „Etapie 0” uprawnione zostały osoby najbardziej narażone na zakażenie:

– pracownicy szpitala węzłowego oraz pracownicy firm/przedsiębiorstw współpracujących ze szpitalem węzłowym w trybie ciągłym,

– pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą (w tym praktyki indywidualne) oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych,

– pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, diagności laboratoryjni,

– pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,

– pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej,

– rodzice hospitalizowanych wcześniaków (tj. dzieci urodzonych pomiędzy 22 a 37 tygodniem ciąży).

Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w powyżej wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Odpowiadając na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, Narodowy Fundusz Zdrowia wyraził zgodę, że do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na temat szczepień można uzyskać, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numer 989. Pytania można również przesyłać na adres: szczepionki@nfz.gov.pl

Koordynator ds. szczepień – lic. Wioleta Burzak

szczepimy_sier

 

Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych na obecność SARS-CoV-2 [PDF]

 

P1130552cP1130557cP1130561cP1130569c
P1130575cP1130582cP1130590cP1130593cP1130617c