Uzyskanie kolejnych uprawnień specjalizacyjnych

Dwie dekady temu z powodu urazów i wypadków komunikacyjnych każdego roku umierało niemal 8 tys. Polaków. Aby to zmienić, w 1999 roku powstała specjalizacja lekarska z medycyny ratunkowej, utworzono zawód ratownika medycznego oraz uruchomiono program „Zintegrowane ratownictwo medyczne”. Obecnie, z powodu urazów, zatruć i wypadków umiera w naszym kraju ok. 3 tys. osób. Postęp w dziedzinie ratownictwa medycznego jest więc ewidentny, ale w dalszym ciągu nie obniżyliśmy liczby zdarzeń do poziomu typowego dla większości państw europejskich. Początki krajowej medycyny ratunkowej związane są z tworzeniem w latach 1992-94 Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Wówczas powstała koncepcja i pierwszy projekt utworzenia specjalizacji podstawowej z medycyny ratunkowej. Wcześniej jako samodzielna dyscyplina lekarska medycyna ratunkowa (emergency medicine) funkcjonowała tylko w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Krajowym efektem projektu było opracowanie pięcioletniego programu pełnowymiarowej, podstawowej specjalizacji lekarskiej.

Obecnie w systemie ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego pracuje niemal tysiąc lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej. Potrzeby określa się na ok. 2,5 tys. specjalistów. Mając to na uwadze Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu złożył wniosek do Ministra Zdrowia o wpisanie na listę podmiotów akredytowanych, uprawnionych do kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Po weryfikacji i spełnieniu rygorystycznych wymagań kadrowych, sprzętowych i organizacyjnych w dniu 27 kwietnia 2020 roku ZOZ uzyskał wpis na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji. Uzyskanie akredytacji przyznającej miejsca szkoleniowe w naszej jednostce to kolejny etap rozwoju i doskonalenia funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. Warto przypomnieć, że w połowie minionego roku ZOZ w Wągrowcu przystąpił do pilotażu programu TOPSOR, mającego na celu wprowadzenie ujednoliconych procedur triage’u oraz poprawę efektywności wykorzystania czasu pracy. W ubiegłym roku uzyskano także dofinansowanie na zakup pojazdu ratunkowego w ramach Programu wymiany ambulansów. Nowa karetka stacjonuje w Gołańczy. W bieżącym roku w ramach ratownictwa medycznego uruchomiony został mobilny zespół do pobierania wymazów – w ramach zadań obejmujących przeciwdziałanie szerzeniu się epidemii Sars-Cov-2.

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest czwartym oddziałem ZOZ-u, który uzyskał uprawnienia do specjalizacyjnego kształcenia lekarzy.