Konkurs Ofert. Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki

Termin składania ofert:

18.02.2020 r. godz. 10.00


Ogłoszenie

(ost. akt. 11.02.2020, godz. 13.00) >> pdf

SIWK

(ost. akt. 11.02.2020, godz. 13.00) >> pdf  doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

(ost. akt. 18.02.2020 godz. 14.00) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 28.02.2020, godz. 12.00) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf