Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług żywienia zbiorowego

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania w miejscu (tj. w kuchni Szpitala ZOZ Wągrowiec) posiłków całodobowych przez 7 dni w tygodniu, zwykłych i dietetycznych z produktów zakupionych przez Wykonawcę, przy uwzględnieniu jednostek chorobowych pacjentów szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na okres od 01.12.2019 do 30.11.2020 r. (tj. 12 miesięcy) wraz z dzierżawą pomieszczeń oraz wyposażenia bloku żywienia

Termin składania ofert:

28.11.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP

(numer 625228-N-2019 z dnia 20.11.2019 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 27.11.2019 godz. 10.00) >> pdf doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

(ost. akt. 28.11.2019 godz. 11.30) >> Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 29.11.2019, godz. 13.00) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf