Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej p.o.z.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej p.o.z.

(od daty zawarcia umowy do 31.12.2021r.)

szczegóły konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu