Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu pilnie zatrudni pielęgniarki anestezjologiczne oraz instrumentariuszki i położne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu pilnie zatrudni:

– pielęgniarki anestezjologiczne oraz instrumentariuszki do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym,

– położne do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Forma zatrudnienia oraz warunki organizacji pracy i wynagrodzenia do ustalenia.

Kontakt – Pielęgniarka Naczelna ZOZ, tel. (067) 26 81 559

lub kom. 603 152 203