Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

szczegóły ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

rozstrzygnięcie konkursu (Zespół Ratownictwa Medycznego „S”)