Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodkowym i w Oddziale Dziecięcym wraz z Punktem Przyjęć

szczegóły ogłoszenia

rozstrzygnięcie konkursu