Ogłoszenie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szczegóły konkursu

rozstrzygnięcie konkursu