Ogłoszenie konkursu na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej p.o.z.

szczegóły konkursu

rozstrzygnięcie konkursu