Szkolenie w Starostwie Powiatowym

Szkolenie w Starostwie Powiatowym
W środę, 20 stycznia 2016 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, pod patronatem pana Tomasza Kranca, Starosty Powiatu Wągrowieckiego, przeprowadził szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, adresowane do urzędników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Zajęcia miały charakter praktyczny (obejmowały m.in. naukę korzystania z automatycznych defibrylatorów zewnętrznych – AED). Ratownicy medyczni instruowali i przekonywali pracowników administracji powiatowej, iż ich zdecydowane działanie oraz nabyta wiedza mogą w przyszłości pomóc uratować ludzkie życie. Przy tej okazji panie pielęgniarki przeprowadzały badanie ciśnienia tętniczego i pulsu oraz poziomu glukozy Warto dodać, iż według Europejskiej Rady Resuscytacji powinno odnawiać i aktualizować wiedzę z pierwszej pomocy przynajmniej raz na dwa lata. (http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html). Przekazaliśmy również podziękowanie dla Pana Starosty Tomasza Kranca za patronat honorowy, życzliwe wsparcie oraz promowanie idei ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej w Powiecie Wągrowieckim.
 

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii na naszej facebookowej stronie (GALERIA)


GALERIA ZDJĘĆ