ZAKOŃCZONE.Konkurs Ofert. Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług medycznych w zakresie rentgenodiagnostyki

Termin składania ofert:

19.01.2016 r. godz. 10.00


Ogłoszenie

(ost. akt. 14.01.2016, godz. 11.00) >> pdf

SIWK

(ost. akt. 14.01.2016,  godz. 11.00) >> pdf  doc

Zapytania

BRAK

Komunikaty

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 26.01.2016, godz. 11.30) >> pdf