Oferty pracy

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Pracowni Tomografii Komputerowej oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego PTK

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Pracownią Tomografii Komputerowej i udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2025 r. Oferty należy składać do dnia 15.06.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.   Szczegółowe warunki konkursu […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Oddziale Dziecięcym i Oddziale Noworodkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego O. Dziecięcym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na: 1. wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Dziecięcym oraz udzielanie świadczeń lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz Punktem Przyjęć i w Oddziale Noworodkowym 2. udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Dziecięcym wraz z Punktem Przyjęć i w Oddziale Noworodkowym – w terminie od dnia zawarcia […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego SOR i ZRM

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Zespołami Ratownictwa Medycznego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2024 r. Oferty należy składać do dnia 19.05.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów na stanowisko: Pielęgniarki/Pielęgniarza z kompetencjami w dziedzinie leczenia żywieniowego

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Pielęgniarki/Pielęgniarza z kompetencjami w dziedzinie leczenia żywieniowego (w pełnym wymiarze czasu pracy)     Zakres zadań i obowiązków:   – szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną ZOZ oraz procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO) – współpraca z lekarzami i pielęgniarkami oddziałów szpitalnych w zakresie oceny […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów na stanowisko: Farmaceuty w Aptece szpitalnej

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Farmaceuty w Aptece szpitalnej (w pełnym wymiarze czasu pracy)     Zakres zadań i obowiązków:   – szczegółowe zapoznanie się ze strukturą organizacyjną ZOZ oraz procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO) – współpraca z kierownikiem Apteki szpitalnej oraz pełnienie zastępstw pod jego nieobecność – realizowanie […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych (w pełnym wymiarze czasu pracy) Zakres zadań i obowiązków – szczegółowe zapoznanie się z infrastrukturą techniczną ZOZ, wyposażeniem, aparaturą medyczną oraz wskazanymi obowiązującymi przepisami (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa prawo budowlane) i procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO) […]

Zobacz więcej