Oferty pracy

Nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych (w pełnym wymiarze czasu pracy) Zakres zadań i obowiązków – szczegółowe zapoznanie się z infrastrukturą techniczną ZOZ, wyposażeniem, aparaturą medyczną oraz wskazanymi obowiązującymi przepisami (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o wyrobach medycznych, ustawa prawo budowlane) i procedurami zakładowymi (regulaminy, pragmatyki, ISO) […]

Zobacz więcej

Oddział zakaźny – nabór lekarzy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zaprasza lekarzy do składania aplikacji w naborze kandydatów do pracy w Oddziale zakaźnym (covid – II poziom zabezpieczenia). W szczególności poszukujemy lekarzy posiadających doświadczenie kliniczne w leczeniu pacjentów chorych zakaźnie w trybie hospitalizacji – specjalistów oraz specjalizantów. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl Szczegółowe informacje  dotyczące zatrudnienia, warunków pracy […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2023 r. Oferty należy składać do dnia 09.03.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 08.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i w Poradni Internistycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym i Poradni Internistycznej w terminie od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.09.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej