Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r. godz. 10.00


Ogłoszenie BZP numer 542196-N-2019 z dnia 26.04.2019 r.

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 26.04.2019 godz. 13.30) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 26.04.2019 godz. 13.30) >> pdf xls

Zapytania (ost. akt. 30.04.2019 godz. 13.50) >>  pdf

Komunikaty (ost. akt. 09.05.2019 godz. 11.00) << Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf