Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Zespole Ratownictwa Medycznego „S”

szczegóły ogłoszenia