Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek dla podkreślenia roli zawodu pielęgniarki i położnej. Jest to również dzień urodzin najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, pionierki nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielki pierwszej szkoły pielęgniarskiej – Florence Nightingale (1820-1910).

Obecnie pielęgniarka lub położna to osoba z wyższym wykształceniem, która odgrywa bardzo ważną rolę w zespole terapeutycznym – koordynuje proces leczenia pacjenta, wykonuje zabiegi medyczne. Najważniejszym pozostaje jednak bezpośredni kontakt z pacjentem, który często poza zapewnieniem opieki medycznej, potrzebuje przede wszystkim życzliwej osoby obok siebie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej na ręce Pań Pielęgniarek oddziałowych dla wszystkich Pań i Panów wykonujących ten zawód podziękowania oraz życzenia pomyślności osobistej przekazał Starosta i Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego oraz Dyrektor ZOZ w Wągrowcu.

List z życzeniami dla Pielęgniarek i Położnych 2024 [PDF]