Światowy Dzień Zdrowia

W roku 1950 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła święto Zdrowia, które obchodzone jest 7 kwietnia. W  bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest hasło „Moje zdrowie, moje prawo”.  Rada WHO przypomniała przy tej okazji, że tylko ok. 140 krajów uznaje zdrowie za „prawo człowieka” w swoich konstytucjach i w związku z tym odpowiednio organizuje zapewnianie usług zdrowotnych. Pozostałe państwa nie uchwaliły i nie wprowadzają w życie przepisów, które zapewniłyby ich społeczeństwom prawa do powszechnie dostępnych świadczeń opieki zdrowotnej. W efekcie – w 2021 r. co najmniej 4,5 miliarda ludzi, czyli ponad połowa światowej populacji – nie było objęta nawet podstawowymi usługami zdrowotnymi.

Tegoroczny temat „Moje zdrowie, moje prawo” został wybrany przez WHO, aby podkreślić jak istotne dla życia w zdrowiu ma znaczenie prawa każdego i wszędzie do dostępu do opieki zdrowotnej o odpowiedniej jakości, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz – co nie mniej ważne – wolności od dyskryminacji. Czynniki te powinny stać się zasadniczymi punktami odniesień polityki społecznej i ekonomicznej państw należących do Światowej Organizacji Zdrowia. Kierownictwo WHO/Europe wspiera 53 europejskie państwa członkowskie w eliminowaniu luk i wyzwań, wzmacnianiu systemów opieki zdrowotnej i wykorzystywaniu sukcesów jako przykładów dobrych praktyk – przekładając wizję WHO dotyczącą „zdrowia dla wszystkich” na konkretne działania na rzecz prawie 1 miliarda ludzi w naszym regionie.

W idee tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia wpisało się również wydarzenie, jakie miało miejsce w naszym Szpitalu 02 kwietnia br. Było nim przekazanie do służby kolejnego nowego ambulansu przeznaczonego na potrzeby systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W uroczystości uczestniczyli:

– Jarosław Maciejewski, Wicewojewoda Wielkopolski

– Tomasz Kranc, Starosta Wągrowieckiego

– mł. bryg. Jacek Rochowiak, p.o. Komendant PSP w Wągrowcu

– asp. Dominik Zieliński, oficer prasowy KPP w Wągrowcu

– Joanna Krygier i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu

a także kierownictwo i pracownicy ZOZ-u.

Witając przybyłych, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu powiedział m.in. „Na wstępie pozwoliłem sobie zaakcentować, że oto wprowadzać będziemy do służby „kolejny nowy ambulans”. Kolejny, albowiem w okresie od października 2022 roku, czyli w okresie dokładnie minionego 1,5 roku – to trzeci nowy pojazd wprowadzany do floty ambulansów wągrowieckiego ratownictwa medycznego. Trzeba to wyraźnie podkreślić, że nasz Szpital dotychczas nie notował takiego tempa wymiany ambulansów, a stało się to możliwe dzięki aktywności, współpracy i zaangażowaniu ludzi, ale także zaangażowaniu środków finansowych niemal ze wszystkich możliwych źródeł: unijnych, krajowych (ministerialnych), samorządowych oraz własnych. Nawiasem mówiąc, wyasygnowanie środków na tzw. wkład własny wiązało się z zaciągnięciem przez ZOZ kredytu w wysokości 1 mln zł, który już miesiąc po miesiącu spłacamy. Wracając jednak do zasadniczego tematu – nasz nowy ambulans, który został odebrany od Dostawcy i za chwilę zostanie oficjalnie przekazany ratownikom medycznym, to efekt podpisanej pod koniec ubiegłego roku umowy z Ministerstwem Zdrowia, co poprzedzone zostało złożeniem przez ZOZ wniosku w „Konkursie o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego dotyczącego wsparcia infrastruktury ratownictwa medycznego ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych”. Wartość uzyskanej dotacji to kwota 600 tys. zł. W toku przeprowadzonego przetargu ZOZ nie dokonał zakupu tylko tzw. pojazdu bazowego, ale zakupiono ambulans wraz z wyposażeniem. Było to możliwe dzięki dodatkowej dotacji w wysokości 100 tys. zł z budżetu powiatu wągrowieckiego. Tym samym będziemy dysponować ambulansem z unikatowym w skali województwa rozwiązaniem – systemem transportu o podwyższonej do 320 kg nośności (standard to 130 kg).

Szanowni Państwo, wszystko na to wskazuje, iż rok bieżący w naszej jednostce będzie stał pod znakiem dalszego, istotnego wzmacniania pionu ratownictwa medycznego. Dokonaliśmy praktycznie wymiany ambulansów na nowe, w najbliższym czasie przystąpimy do realizacji zadania doposażenia SOR ze środków centralnym – ZOZ zawarł już w tym zakresie stosowną umowę dzięki czemu dysponujemy kwotą ponad 4 mln zł, a przed nami jeszcze zadanie inwestycyjne – wybudowanie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców HEMS. W tym zakresie oczekujemy na uruchomienie dedykowanych środków centralnych. Po wykonaniu tych zadań państwowe ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym powiatu wągrowieckiego nie będzie odbiegało w jakimkolwiek stopniu od rozwiązań wzorcowych, dając lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom systemu komfort pracy w zgodzie z najwyższymi standardami europejskimi. Jestem przekonany, że wspólnie, tak jak tutaj jesteśmy obecni, tego dokonamy.

Szanowni Państwo, współczesne lecznictwo to nierozerwalne połączenie fachowości i zaangażowania ludzi, profesjonalistów ochrony zdrowia oraz nowoczesnej i sprawnej techniki medycznej. Bardzo wyraźnie widać to na przykładzie ratownictwa medycznego – nawet najlepiej wyszkolony ratownik medyczny nie za wiele zdziała bez możliwości szybkiego i pewnego dojazdu tam gdzie jest w tym momencie potrzebny, czyli na miejsce zdarzenia i bez możliwości wykorzystania aparatury, leków i łączności zapewnionych na pokładzie karetki, a z drugiej strony, nawet najlepiej wyposażony ambulans bez załogi będzie co najwyżej jedynie „pojazdem” za który trzeba będzie tak czy inaczej opłacać obowiązkowe OC. Zawód ratownika medycznego, pomimo że jest jednym z najmłodszych zawodów medycznych w naszym kraju, bardzo zyskuje na samodzielności. Poszerza się gama procedur, do wykonania których ratownik jest uprawniony – jak choćby wykonywanie USG wg protokołu FAST –  na pokładach ambulansów lokowane są coraz bardziej złożone w obsłudze urządzenia do przywracania, stabilizowania funkcji życiowych i ich monitorowania. Bardzo nas cieszy, że w naszej jednostce mamy grupę dobrych, wysoko wykwalifikowanych  ratowniczek i ratowników medycznych – czyli kadrę stanowiąca trzon ratownictwa medycznego, którym możemy przekazywać nowoczesne wyposażenie służące udzielaniu pomocy osobom, które znalazły się w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Państwu ratownikom życzę pomyślności w pełnieniu swojej misji zawodowej a nam pacjentom, abyśmy z tego nowego sprzętu nie musieli korzystać, aby dopisywało nam zdrowie i omijały nas wszelkie niebezpieczeństwa”.

Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowano nowy ambulans, jego możliwości oraz  wyposażenie.