Wielkopolskie szpitale chcą być zielone!

Sektor ochrony zdrowia również przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, dlatego wielkopolskie szpitale chcą stopniowo przechodzić na „zieloną stronę mocy”. 29 placówek zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali, w tym Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, podpisało w Poznaniu deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju.

We wtorek 27 lutego Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisała – w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – „Deklarację o współpracy” z dyrektorami podmiotów leczniczych zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Szpitali. To wynik podjętej pod koniec ubiegłego roku uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ze strony Wielkopolskiego Związku Szpitali jako pierwsi swoje podpisy złożyli członkowie zarządu tej organizacji.

– Współpraca przyczyni się do zrównoważonego rozwoju ochrony zdrowia w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju koncepcji zielonych szpitali – czytamy w uchwale zarządu województwa, podpisanej przez Marszałka Marka Woźniaka.

– Chcemy się dzielić dobrymi praktykami, nawet jeśli są to drobne rzeczy, które nie wymagają nakładów finansowych. Czasami potrzebna jest tylko zmiana myślenia o funkcjonowaniu szpitali i odpowiedniego przeszkolenia personelu. Placówki ochrony zdrowia mogą na tym zyskać także ekonomicznie, dlatego będziemy organizować różnego rodzaju szkolenia oraz konferencje – zapowiedziała Paulina Stochniałek.

Województwo Wielkopolskie od lat podejmuje wielotorowe działania mające za zadanie propagowanie idei „zielonych szpitali”. Mając na uwadze zaangażowanie Samorządu Województwa na rzecz ochrony klimatu i pozostałych elementów środowiska, podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy również ze szpitalami powiatowymi, służącej wzmocnieniu ich potencjału, wymianie doświadczeń i osiągnięciu wzajemnych korzyści w ramach długoterminowej strategii rozwoju niskoemisyjnego. Główne cele podjętych działań, do których się wzajemnie zobligowaliśmy to przede wszystkim: ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, ochrona społeczności przed skutkami zmian klimatu, wsparcie dekarbonizacji opieki zdrowotnej.

Teraz do tej realizowanej już strategii przystępuje 29 placówek powiatowych – wśród nich Szpital w Wągrowcu.

Przypomnijmy, że pierwszym „zielonym szpitalem” w Polsce został Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. W 2022 r. placówka ta dołączyła do społeczności Global Green and Healthy Hospitals, która liczy ponad 1450 członków w 72 krajach, reprezentujących interesy ponad 43 000 szpitali i ośrodków zdrowia. Członkowie społeczności „zielonych szpitali” wykorzystują innowacje, pomysłowość i inwestycje, aby przekształcać sektor zdrowia i poprzez to wspierać zdrową przyszłość ludzi i planety.