Zaproszenie na szkolenia dla kadry medycznej

W dniu 17 sierpnia 2023 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o niektórych zawodach medycznych, która nakłada na m.in. elektroradiologa, dietetyka, obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt nr: POWR.07.01.00-00-0002/22 pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych”,który jest finansowany w 100 % przez Unię Europejską ze środków EFS. W ramach szkolenia uczestnik może otrzymać 16 punktów edukacyjnych.

 

Projekt skierowany jest do osób posiadających kwalifikację do wykonywania zawodu:

  • Diagnosty laboratoryjnego;
  • Dietetyka;
  • Logopedy;
  • Elektroradiologa;
  • Pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
  • Ratownika medycznego (rekrutacja od 1 września 2023r.).

 

Aby złożyć formularz rekrutacyjny należy założyć konto i wysłać niezbędne dokumenty wskazane na stronie internetowej: https://rekrutacja-mz.pl  (Dietetyk, Logopeda, Elektroradiolog, Pozostała kadra medyczna pracująca w medycznych laboratoriach diagnostycznych, Ratownik medyczny) lub przesłać listownie do Biura Projektu MZ, z dopiskiem „REACT 02/2022”, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

 

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta m.in. z podejrzeniem choroby zakaźnej, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.  Projekt kierowany jest do osób posiadających odpowiednie wykształcenie do wykonywania ww. zawodów.

 

Obecnie trwa rekrutacja na kursy. Uczestnik szkolenia otrzymuje:

– bezpłatny udział w kursie,

-dostęp online do materiałów szkoleniowych.

 

Udział w szkoleniach zwiększy kompetencje osób wykonujących zawody medyczne w zakresie właściwego postępowania na polu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz sanitarno-epidemiologicznym, w tym niezbędnych z punktu widzenia diagnostyki chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19 oraz walki z przebiegiem i skutkami epidemii.

 

Informację o projekcie, w tym programy kursów, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia:

 

https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

 

Rekrutacja na szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych przeprowadza KIDL. Informację o projekcie, zasady rekrutacji oraz regulamin rekrutacyjny dostępne są na stronach KIDL:

https://kidl.org.pl/page/view-wide?id=4176

https://kidl.org.pl/page/view?id=4393