Szkolenie TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE (TCCC)

Kolejne szkolenie w dziedzinie TCCC, tym razem zorganizowane w ramach zajęć klinicznych dla studentów II roku kierunku lekarskiego, odbyło się 22 maja br. w siedzibie Szpitala. Kurs TCCC dedykowany jest dla formacji służb mundurowych oraz współpracujących z nimi jednostek w zakresie udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Tematyka kursu wykracza poza typowe, cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami. Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy i oczekiwania na przybycie ewakuacji medycznej.

Program zrealizowanego w naszym Szpitalu szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 1. Założenia i priorytety TCCC: strefy udzielenia pomocy, poziomy pomocy, najczęstsze przyczyny zgonu na polu walki;
 2. Omówienie wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego (IPMED, IFAK);
 3. Protokół MARCHE – procedura kolejności działań ratunkowych;
 4. Krwotoki rodzaje i sposoby zaopatrzenia: stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, procedura „pakowania rany”, taktyczne opatrunki osobiste;
 5. Przyrządowe i bezprzyrządowe sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych;
 6. Badanie urazowe wraz z oceną parametrów życiowych;
 7. Odma – rodzaje i sposoby leczenia: opatrunki okluzyjne, wentylowe i improwizowane, odbarczenie odmy (nakłucie klatki piersiowej);
 8. Rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego – fazy rozwoju wstrząsu, objawy i zapobieganie;
 9. Hipotermia – rozpoznanie i leczenie;
 10. Założenia polowej karty medycznej;
 11. Zgłoszenie ewakuacji medycznej MEDEVAC 9-line;
 12. Meldunek MIST;
 13. Ewakuacja rannego za pomocą noszy: SKED, nosze składane TALON II, nosze płachtowe, metody improwizowane;
 14. Ćwiczenia – symulacje zdarzeń pomocy medycznej na polu walki.

szkol_4100_all

szkol_IMG_4198 Duży szkol_IMG_4202 Duży szkol_IMG_4208 Duży szkol_IMG_4209 Duży szkol_IMG_4211 Duży szkol_IMG_4220 Duży szkol_IMG_4224 Duży szkol_IMG_4225 Duży szkol_IMG_4229 Duży szkol_IMG_4234 Duży szkol_IMG_4236 Duży szkol_IMG_4250 Duży