Studenci zakończyli zajęcia kliniczne

ZOZ w Wągrowcu od dawna organizuje – na mocy zawartych porozumień i umów z Uczelniami – zróżnicowane formy dydaktyczne kształcenia przeddyplomowego dla studentów  przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego. W miniony piątek (3 marca) dwutygodniowy cykl dydaktyczny w naszym Szpitalu zakończyła grupa poznańskich studentów kierunku lekarskiego – programu anglojęzycznego (IV i V rok). To pierwsza tego typu grupa studentów, dla których zorganizowane zostały w naszym szpitalu zajęcia kliniczne.

Głównym celem zajęć było zaprezentowanie studentom sposobu i zakresu działania podstawowych jednostek organizacyjnych ZOZ-u jako podmiotu leczniczego działającego na pierwszym poziomie sieci PSZ. W szczególności zaprezentowano organizację stacjonarnej opieki pediatrycznej oraz pomocy doraźnej w SOR i ZRM. Z zainteresowaniem spotkały się zajęcia z aseptyki i antyseptyki wraz z prezentacją cyklu sterylizacji w naszej nowo wyposażonej zgodnie ze standardami światowymi Centralnej Sterylizatorni. Studenci uczestniczyli również w zorganizowanym dla pracowników szpitala jednodniowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu medycyny pola walki, zapoznając się z wytycznymi TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) oraz ćwicząc umiejętności polegające na przedszpitalnym ratowaniu życia w warunkach ekstremalnych, z wykorzystaniem odpowiednich zestawów symulacyjnych.