Oddział Chirurgiczny zwiększył przyjęcia

Z przyjemnością pragnę poinformować, że Oddział Chirurgiczny wraz z Blokiem Operacyjnym osiągnął w styczniu bieżącego roku zaplanowany poziom hospitalizacji oraz wykonanych zabiegów. Okres pandemii oraz prac remontowych ograniczał możliwości wykonywania tzw. przyjęć planowych, obecnie jednak do dyspozycji Pacjentów pozostaje 25 miejsc w Oddziale oraz kompletne zaplecze zabiegowe Bloku Operacyjnego, Sali nadzoru pooperacyjnego oraz Pracowni endoskopii przewodu pokarmowego. W styczniu hospitalizowano łącznie 186 pacjentów. Wykonano 138 operacji i zabiegów, w tym: 49 z zakresu chirurgii ogólnej, 38 z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej, 40 z zakresu neurochirurgii oraz 11 zabiegów endoskopowych. Pozostali Pacjenci w Oddziale leczeni byli zachowawczo (głównie leczenie ran). Tak szeroki zakres świadczeń możliwy był również dzięki zatrudnieniu w połowie stycznia jeszcze dwóch lekarzy operatorów. Tym samym Szpital zakończył nabory dla lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii oraz neurochirurgii do pracy w Oddziale Chirurgii.

Zespół medyczny Oddziału Chirurgicznego wzmocnili:

– dr n. med. Waldemar Woźniak – absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu (1997r.); w roku 2005 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt. „Monitorowanie wybranych wykładników procesu zapalnego po wszczepieniu całkowitej cementowej endoprotezy stawu biodrowego i w aseptycznym obluzowaniu”; rok później Pan Doktor zakończył rezydenturę i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie  ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Waldemar Woźniak  posiada bogate doświadczenie kliniczne w operacyjnym leczeniu schorzeń stawu kolanowego, takich jak skręcenie kolana, tzw. kolano biegacza, uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego (ACL), uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego (PCL), uszkodzenia łąkotek stawu kolanowego.

– dr n. o zdr. Karol Nowak – ukończył w 2008 r. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,  natomiast specjalizację w dziedzinie neurochirurgii uzyskał w roku 2018; stopień doktora nauk o zdrowiu otrzymał w 2020 roku na podstawie dysertacji pt. „Rozpowszechnienie i specyfika bólu kręgosłupa w grupie młodych dorosłych trenujących sport w województwie kujawsko-pomorskim”. Pan Doktor dokonuje oceny neurochirurgicznej i kwalifikacji do ewentualnego leczenia operacyjnego w zakresie chorób kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego (dyskopatie, stenozy kanału kręgowego, zmiany zwyrodnieniowe, zespoły bólowe).

Aktualnie czynione są starania o doposażenie w nowoczesne instrumentarium Sali operacyjnej Oddziału Ginekologicznego, co umożliwi także zwiększenie przyjęć Pacjentek oraz wykonywanie w jeszcze szerszym zakresie m.in. operacji małoinwazyjnych, takich jak histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu