Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – skierowania

Uprzejmie przypominamy, że w sytuacjach wskazanych w obowiązujących przepisach, uprawnieni Pacjenci mogą korzystać ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (czyli przyjęć w Poradniach) w ramach ubezpieczenia w NFZ bez skierowania lekarza poz.

Skierowanie nie jest potrzebne do:

 • psychiatry,
 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • wenerologa
 • dentysty

 

Na wizytę w poradni specjalistycznej możemy zapisać się również bez skierowania również w kilku innych sytuacjach. Nie potrzeba skierowania do lekarza specjalisty, gdy:

 • chorujemy na gruźlicę;
 • jesteśmy zakażeni wirusem HIV;
 • jesteśmy inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej;
 • jesteśmy cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych;
 • jesteśmy uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa);
 • jesteśmy weteranem (w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa);
 • jesteśmy osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego);
 • jesteśmy osobą współuzależnioną – mieszkamy lub gospodarujemy wspólnie z osobą uzależnioną lub nasz stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną (w zakresie leczenia współuzależnienia);
 • chcemy skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży;
 • jesteśmy byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych;
 • jesteśmy osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i/lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • nie mamy 18 lat i posiadamy zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej)o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • posiadamyorzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • posiadamyorzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.