Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

800 137 200

Ministerstwo Zdrowia informuje o wzrastającej liczbie zachorowań na grypę oraz infekcji wirusem RSV u dzieci. Z tego względu zaleca się podejmowanie wszelkich możliwych do wykonania działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym – w celu hamowania dalszego szerzenia się patogenów zakaźnych. Osoby zdrowe powinny pamiętać o odpowiedniej higienie (w szczególności częstsze mycie i dezynfekcja rąk, używanie jednorazowych chusteczek do nosa), technice kichania/ kasłania w przypadku braku chusteczki (w zgięcie łokciowe) oraz o zachowaniu odpowiedniej odległości od osoby chorej.

Do najważniejszych metod zapobiegania infekcji grypowej należą:

– coroczne szczepienia przeciwko grypie sezonowej

– zakrywanie ust i nosa w czasie kichania i kaszlu

– unikanie przebywania w miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi (w okresie wzrostu zachorowań na grypę)

– unikanie przez osoby z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi – zwłaszcza w okresie szczytu zachorowań (przełom stycznia i lutego).

 

Podstawową zasadą leczenia grypy jest pozostanie w domu. W przypadku grypy niepowikłanej wystarczającym zachowaniem jest odpoczynek i leczenie objawowe: stosowanie leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych dostępnych bez recepty, a w razie potrzeby – także przeciwkaszlowych. Ponadto należy przyjmować dużo płynów, nawadniać organizm. W przypadku ciężkiego przebiegu infekcji uzasadnione jest skorzystanie z wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w gabinecie, domowej).

 

Poza godzinami pracy POZ zaleca się w pierwszej kolejności skorzystanie z porady lekarskiej za pośrednictwem Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) – tel. 800 137 200 (nr bezpłatny).

Obecnie infolinia obsługiwana jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

 

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

 

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę

  • pielęgniarki/położnej oraz
  • lekarską.

w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e-zwolnienie
  • e-skierowanie na szczepienie przeciwko grypie, COVID-19.

W trakcie rozmowy z konsultantem zostanie przeprowadzony z Tobą wstępny wywiad, podczas którego zostaniesz zapytany o imię i nazwisko oraz numer PESEL. Następnie skontaktuje się z Tobą pielęgniarka a następnie lekarz.

tpk_ulotka