Podziękowanie dla Darczyńców

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to niezmiernie potrzebna jednostka organizacyjna, zapewniająca długoterminową opiekę medyczną, pielęgnację oraz rehabilitację osób cierpiącym na schorzenia przewlekłe oraz choroby wieku senioralnego. Naszym celem jest przywracanie możliwie jak największej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej pacjentów, dzięki czemu po powrocie do środowiska domowego mogą oni dalej funkcjonować samodzielnie lub korzystając ze wsparcia osób najbliższych.

            Ciszy świadomość, że nasze działania na rzecz Pacjentów po raz kolejny zostały wsparte w bardzo wymierny sposób, poprzez przekazanie tak potrzebnego wyposażenia medycznego, które zastąpi dotąd używane, już wyeksploatowane.

            Firma PHU Deka Trade Bartosz Dawidowicz z Wiśniewka k./Damasławka  przekazała zespołowi medycznemu ZOL następujące wyposażenie: defibrylator z funkcją kardiowersji, aparat EKG, kardiomonitor, cztery wózki inwalidzkie oraz dziesięć materacy przeciwodleżynowych.

            Natomiast Pan Ryszard Kołacki reprezentujący firmę MERX Polska sp. z o.o. z Wągrowca przekazał 10 bardzo funkcjonalnych stolików przyłóżkowych.

            Łączna wartość przekazanego wyposażenia przekracza kwotę 30 tys. zł.

            Serdecznie dziękujemy!

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu