Stanowisko Wielkopolskiego Związku Szpitali

Stanowisko WZSz w sprawie finansowania w 2022